The place of child development in evaluations related to custody in Turkey

Authors

  • Sebahat AYDOS Ankara University, Faculty of Health Science Child Development Department http://orcid.org/0000-0002-4587-3353
  • Aysel KÖKSAL AKYOL Ankara University, Faculty of Health Science Child Development Department

DOI:

https://doi.org/10.1921/swssr.v22i2.1347

Abstract

The aim of this study is to examine the reports prepared in the process of deciding the custody of children in divorced families in the context of child development. The reports evaluated in the scope of the research were evaluated by the method of document review and the results were found in the context of child development and the best interest of the child.  In this context, a total of 107 reports related to custody were examined. The results from findings show that while evaluations regarding custody are expressed in many places with the emphasis on the development of the children, the reports contain little information about the development of the child. When the child's best interest is considered to be the most important component of child development, it is seen that as a result of these depictions, developing a new system in order to protect the best interest of the child, which is one of the top principles of the law related to custody, and carrying out an evaluation that focuses on child development is necessary.

References

References

Ackerman, M.J., Ackerman, MC, (1997). Child custody evaluation practices, a 1996 survey of psychologists, Heinonline, Citation: 30, Fam. L.Q. 565

Akyüz, E. (2015). Çocuk Hukuku “Çocukların Hakları ve Korunması”, Pegem Akademi, 4. Basım,

Alexander, S.J. (1977). Protecting the child's rights ın custody cases, The Family Coordinator, The Family and the Law 26, No. 4 pp.377-382

Altındağ, Ö, Sağlam, M. (2012). Boşanma sürecinde çocukların haklarının belirlenmesi ve korunmasında aile mahkemesi uzmanlarının rol ve işlevleri, Uluslar Arası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu Bildiri Kitabı

APA, (1994). Guidelines for child custody evaluations in divorce proceedings, family law quarterly, 29, No. 1, Special Symposium on Working wİth Mental Health Professionals (Spring 1994), pp. 51-62

Austin, W.G. (2002). Guidelines for utilizing collateral sources of ınformation in child custody evaluations, Family Court Review, 40 No. 2, April 2002 s.177-184

Bilici, A.B. (2014). Boşanma sürecinin çocuklar üzerindeki psiko-sosyal etkileri C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 2014, Cilt: XVIII, Sayı: 2 Sayfa: 79-110

BM, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, (1995). T.C. Resmi Gazete, 22184, 27. 01.1995 Karar Sayısı: 94/6423

Bow, J.N., Quinnell, F.A. (2004). Critique of child custody evaluations by the legal profession, Family Court Review, vol. 42 no. I, January 2004 1 15- i27

Bow, J.N., Quinell, F.A. (2002). A Critical review of child custody evaluation reports, Family Court Review Vol.40 No:2, April s.164-176

Bozkurt, İ. (2010). Velinin velayetten doğan hak görev ve yetkileri, Yüksek Lisans Tezi

Buz, S., Düzyurt, K., Sağlam, M. (2015). Aile mahkemesinde çalışan sosyal çalışma görevlilerinin sosyal inceleme raporlarına ilişkin değerlendirmeleri: Ankara Adliyesi Örneği, Toplum Ve Sosyal Hizmet Cilt 26, 2, Ekim 2015

Cüceloğlu, D. (2015). İnsan ve Davranışı. Remzi Kitapevi, 7. Basım s.511 İstanbul,

Çınar, E.H. (2015). Anne ve babası boşanma sürecinde olan 9-12 yaş çocukların, ebeveynlerinin evlilik çatışmalarını algılayış düzeyleri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi: İzmir İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi,

Emery R.E. (2012). Marriage, Divorce and Children’s Adjustment, Çeviri: Gezmiş E. O. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ISBN 978-605-360-999-5

Fiyakalı, N.C. (2008). Anne-babası boşanmış ve boşanmamış lise öğrencilerinin sürekli öfke düzeyleri ve öfke ifade tarzlarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Gander, M.J., Gardiner, H.W. (2004). Çocuk ve ergen gelişimi, Edit: Prof. Dr. Bekir Onur, İmge Kitabevi, 8. Baskı

Kelly J.B., Lamb, M.E. (2000). Using child development research to make appropriate custody and access decisions for young children, Family And Conciliation Courts Review, 38 no. 3, july 2000 297-31 1

Kiremitçi, M. (2015). Boşanma Sürecinde Müşterek (Ortak) Velayet Ve Toplumsal Bakış Açısı, Legal Yayıncılık,İstanbul, ISBN:978-605-315-058-9

Luftman, V.H., Veltkamp, L.J., Clark, J.J., Lannacone, S., Snooks, H.,(2005), Practice guidelines in child custody evaluations for licensed, Clinical Social Work Journal, 33, No. 3, DOİ: 10.1007/s10615-005-4947-4

Martindale, D.A. (2007), Model standards of practice for child custody evaluation, Family Court Review, 45 No. 1, January 2007 70–91

MEB (2013). Okul Öncesi Programı İle Bütünleştirilmiş Aile Destek Eğitim Rehberi

Otto, R.K., Edens, J.F., Barcus, E.H. (2000). The use of psychological testing in child custody evaluations, Family And Conciliation Courts Review, 38 No. 3, July 2000 312-34

Özdal, F., Aral, N. (2006). Baba yoksunu olan ve anne-babası ile yaşayan çocukların kaygı düzeylerinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 2, (2005), 255-267

Öztürk, S. (2006). Anne-babası boşanmış 9-13 yaşlarındaki çocuklar ile ayni yaş grubundaki anne-babası boşanmamış çocukların benlik saygısı ve kaygı düzeyleri ilişkisi Yüksek Lisans Tezi,

Polat, O., Güldoğan, E. (2015). Uzman görüşünün boşanma davalarında velayetin saptanmasındaki önemi, TBB Dergisi, (118),

Quıinell, F.A., Bow, J.N. (2001). Psychological tets used in child custody evaluations, Behavioral Sciences And The Law 19: 491-501

Santrock, J.W. (2016). Yaşam Boyu Gelişim, Edit: Prof. Dr. Galip Yüksel, Nobel, 13. Basımdan çeviri

Stahl, P.M. (2012), Conducting Child Custody Evaluations: From Basic to Complex Issues, Edit: Gülsen Erden, İlkiz Altınoğlu Dikmeer, Çiğdem Kurdiaki, Velayet Değerlendirmeleri: Basitten Karmaşık Konulara, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 2014

Tatlıoğlu, K., Demirel, N. (2016) Sosyal bir gerçeklik olarak boşanma olgusu: sosyal psikolojik bir değerlendirme, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yİl: 4, 22, Mart 2016, s. 59-73,

Tüzün, O., Sayar, K. (2006), Bağlanma kuramı ve psikopataloji, Düşünen Adam, 19(1):24-39

UNICEF. (2013). Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı- Sosyal Çalışma Görevlileri için Eğitim Kitabı.

Usta, S. (2012), Çocuk Hakları ve Velayet, On İki Levha Yayıncılık İstanbul, ISBN: 978-605-5373-76-4.

Uzun, Ç. (2013), Anne-babası boşanmış ve boşanmamış çocuklarda depresyon ve sosyal becerilerin değerlendirilmesi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.

Üner Altuntaş, G.E. (2010). İstanbul fatih adliyesi 1.aile mahkemesi’nde 2005- 2007 yılları arasında verilen velayet kararlarında yer alan uzman raporlarının değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi.

Downloads

Published

2021-03-31

How to Cite

AYDOS, S., & KÖKSAL AKYOL, A. (2021). The place of child development in evaluations related to custody in Turkey. Social Work and Social Sciences Review, 22(2), 45-70. https://doi.org/10.1921/swssr.v22i2.1347

Issue

Section

Articles